บริษัท พันรักเวิร์ค จำกัด

 

จัดตั้งขึ้นด้วยแนวคิด

           “พัฒนาความสุขเสริมสร้างศักยภาพของผู้คนในองค์กร ให้มีแนวคิดทัศนคติที่ดีต่อ การทำงาน พัฒนา Growth Mindset ให้กับ

พนักงานในองค์กรให้มีความสุขและมีแรงขับเคลื่อน ในการพัฒนาทั้งตนเองและองค์กร พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ในทุกๆวัน เพื่อเพิ่มทักษะ

ความสามารถห้ตัวเองอยู่เสมอ Lifelong Learning "

           ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจกันและกันมากขึ้น(Empathy)   ผ่านเกมกิจกรรมที่หลากหลาย เรียนรู้ได้หลายมิติ

สร้างความเป็นผู้นำในทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งงานใด ตั้งแต่ในระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทั้งองค์กรขนาดเล็ก

องค์กรขนาดใหญ่ ให้ทุกคนมีความภูมิใจ เห็นคุณค่าของคนทุกคน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เห็นความสำคัญของความแตกต่าง ของแต่ละ

บทบาท หน้าที่ และพร้อมที่จะสร้างทีมที่มีความรู้สึกร่วมกัน มีความรักให้กัน ร่วมแรงร่วมใจกันในองค์กร (Collaboration)

           พร้อมสร้างทีมที่มีมาตรฐานที่ดี โดดเด่น เข้มแข็ง ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Disruption) และความท้าทายใหม่

ในโลกของการใช้ชีวิตจริงและการทำงานจริง


          รูปแบบกิจกรรมจะออกแบบ ร้อยเรียงด้วยเกมกิจกรรมที่สนุกสนาน  มีความหลากหลาย ลับสมอง ฝึกการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์
 
ใช้พลังใจ พลังกาย พลังทีม(Empower) ในการสร้างความสำเร็จ ให้แก่ทีม มุ่งให้ทุกคนในทีมมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน 

       

          การออกแบบกิจกรรมจะคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วม(ผู้เข้าร่วม/ตำแหน่งงาน/จำนวนคน)ความต้องการที่ชัดเจนของแต่ละ

องค์กร ให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเรียนรู้ ค้นพบตัวเอง กล้าแชร์ไอเดีย เปิดใจรับฟังผู้อื่น เห็นตัวเรา เห็นคนรอบข้างได้ชัดเจนขึ้น  และสร้างความสุข

ห้เกิดขึ้นในองค์กรและในสังคม

 

ด้วยประสบการณ์ 15 ปีในการจัดกิจกรรมสร้างทีม 
 
READY SET…GOAL WITH PHANRAKWORK
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้